ديکشنری‌هايي براي زبان‌آموزان و براي افراد بومی


دو نوع ديکشنري انگليسي- انگليسي وجود دارد: ديکشنری‌هايي براي زبان‌آموزان و ديکشنری‌هايي براي کساني که انگليسي، زبان مادري آنهاست. ديکشنری‌هاي نوع دوم، توسط خود آمريکايی‌ها، بريتانيايی‌ها، و ... براي يافتن معاني لغات بسيار مشکل نظير tintinnabulation مورد استفاده قرار می‌گيرد. ديکشنری‌هاي زبان‌آموزان مورد استفاده اشخاصي است که در حال فراگيري زبان انگليسي بعنوان زبان دوم می‌باشند.
ديکشنری‌هاي بوميان، معمولاً نسبت به ديکشنری‌هاي زبان‌آموزان حاوي لغات بيشتري است، ولي تعاريف آن پيچيده است و جملات نمونه و مثالهاي کمتري دارد. از اين رو، اولين ديکشنري شما بايد يک ديکشنري مخصوص زبان آموزان باشد. بعداً، شما به ديکشنری‌هاي ديگري نيز احتياج پيدا خواهيد کرد؛ مثلاً يک ديکشنري افعالي چندتايي و يک ديکشنري بزرگ براي افراد بومي.


ديکشنريهاي نرم‌افزاری

اگر امکان دارد، يک ديکشنري نرم‌افزاري را بجاي نسخه چاپ شده آن، تهيه نماييد. در زير به دلايل اين کار اشاره می‌شود:
ball.gifجستجوي ساده. ديکشنريهاي نرم‌افزاري شما را قادر می‌سازند تا عمل جستجوي لغات را بسيار سريع انجام دهيد. تايپ کردن يک کلمه با صفحه کليد، بسيار بسيار سريعتر از گشتن در ميان صفحات يک کتاب بزرگ سنگين است.
ball.gifکپي آسان. شما می‌توانيد مجموعه‌اي از تعاريف را در يک جا جمع کنيد و از آنها استفاده نماييد.
ball.gifفايلهاي صوتي. در بسياري از ديکشنری‌هاي نرم‌افزاري شما می‌توانيد به اصواتي گوش دهيد که طرز تلفظ يک کلمه را به شما نشان می‌دهد. اين اصوات نمی‌تواند جاي نوشتارهاي فونتيک را بگيرد (به ادامه مطلب توجه فرماييد)، ولي قطعاً اين يک ويژگي ممتاز و مفيد است.
ball.gifاطلاعات بيشتر، طرح واضحتر. ديکشنری‌هاي چاپي فضاي محدودي دارند، و به همين دليل است که با يک فوت ريز چاپ می‌شوند و طرح آنها بسيار شلوغ است. يک ديکشنري رايانه‌اي فضاي بيشتري دارد، لذا می‌تواند اطلاعات بيشتري در اختيار بگذارد (براي مثال، جملات نمونه بيشتر) يا همان اطلاعات را بطريقي روشنتر ارائه نمايد (فونت بزرگتر، فضاهاي خلوت، ...).

چرا جستجوي سريع تا اين حد مهم است؟ زيرا اگر مايليد تا زبان انگليسي را بخوبي فرابگيريد، بايد بدنبال لغات زيادي بگرديد، و يک ديکشنري چاپي شما را بتدريج از اين کار دلسرد مي کند. شما می‌خواهيد معني لغتي را بيابيد، به کتابي عظيم الجثه با 1500 صفحه نگاهي می‌اندازيد و با خود می‌گوييد: "اه... بي خيال!"، و شما هرگز آن لغت را ياد نمی‌گيريد. يکبار که سهولت کار با يک ديکشنري نرم‌افزاري را ديديد، هر هفته به هزاران لغت مراجعه خواهيد کرد و زبان انگليسي شما رشد چشمگيري خواهد داشت.


نوشتار فونتيک براي هر لغت

يک ديکشنري خوب بايد براي هر لغت نوشتار فونتيک داشته باشد. نوشتار فونتيک طرز تلفظ کلمه را به شما می‌گويد. بدون آن، شما نخواهيد توانست تا کلمه را بدرستي ادا کنيد؛ شما تنها می‌توانيد آن را بخوانيد يا بنويسيد.
اين نوشتار بايد بر اساس الفباي فونتيک بين‌المللي که اصلی‌ترين الفباي فونتيک مورد استفاده در سراسر دنياست، نگارش يافته باشد. در اين جا به نمونه‌اي از آن اشاره می‌شود:


dictionary definition of the word 'image'در اينجا، نوشتار فونتيک به صورت زرد رنگ نشان داده شده است. اين نوشتار به شما نشان می‌دهد که کلمه image چگونه تلفظ می‌شود. ان شاءالله در آينده طرز تلفظ دقيق اصوات زبان انگليسي در طي مقاله‌اي از نظر شما خواهد گذشت.
بسياري از ديکشنری‌ها (خصوصاً آنهايي که در ايالات متحده منتشر شده‌اند) از سمبلهاي فونتيکي خاص خود - و نه سمبلهاي IPA - استفاده می‌کنند. استفاد از اين سمبلها قدري دشوار است و ما آنها را به مبتديان توصيه نمی‌کنيم. برخي از ديکشنری‌ها تنها براي "دشوارترين کلمات" نوشتار فونتيک ارائه می‌دهند (معمولاً 5% کل کلمات). چنين ديکشنری‌هايي نيز به درد زبان‌آموزان نمي خورد، چرا که اگر شما يک فرد بومي نباشيد، همه کلمات براي شما دشوار خواهد بود. ما اين ديکشنری‌ها را نيز توصيه نمی‌کنيم.


جملات نمونه براي هر کلمه

يک ديکشنري خوب بايد براي هر کلمه جملات نمونه و مثالهايي داشته باشد. جملات نمونه جملاتي هستند که کلمه مورد نظر را در بر می‌گيرند. برخي از ديکشنری‌ها اين جملات را بعد از تعريف يک کلمه مي آورند. در تصوير زير، جملات نمونه در نوار زرد رنگي نشان داده شده است:


dictionary definition of the word 'dizzy'


جملات نمونه تنها کمک رسان شما نيستند، آنها به واقع از تعاريف مهم‌تراند. اگر چه يک تعريف، معني يک کلمه و گاهي اوقات برخي اطلاعات گرامري را در اختيار شما می‌گذارد، ولي جملات نمونه دست کم داراي سه مزيت می‌باشند:
1- شما را قادر می‌سازند تا مفهومی دقيق از کلمه بدست آوريد. اگر شما تعدادي جمله حاوي يک کلمه را بخوانيد، معني آن کلمه بسيار واضحتر خواهد شد.
2- طرز استفاده از يک کلمه را در جملات به شما نشان می‌دهند. بسياري از کلمات همراه با ساختارهاي گرامري يا لغات خاصي به کار می‌روند (مثلاً کلمه important اغلب در اين عبارت به کار می‌رود: "...It is important to" و کلمه weather، همراه با forecast می‌آيد، و نه کلمه‌اي مثل prediction). جملات نمونه اين اطلاعات را بطريقي روشن بيان می‌کنند. شما می‌توانيد به آساني از آنها در ساختن جملات طبيعي خودتان تقليد کنيد.
3- مغز شما را براي توليد جملات انگليسي صحيح برنامه ريزي می‌کنند. اگر شما يک جمله انگليسي را بخوانيد، اين جمله در مغز شما می‌ماند و شما را قادر می‌سازد تا در زماني ديگر، جمله‌اي مشابه (يا بخشي از يک جمله) را براي بيان مقاصد خود بسازيد. بنابراين هرچه جملات انگليسي بيشتري بخوانيد، جملات بيشتري می‌توانيد بسازيد.


موارد ديگر...

star01.gifتعاريف ساده. مفهوم و درک تعاريف بايد ساده باشد. اگر چيزي بتواند ساده باشد، بايد ساده باشد.
star01.gifتعاريف مفيد. تا جايي که امکان دارد، تعاريف بايد به شما بگويد که چگونه از کلمه استفاده کنيد. بطور کلي، تعاريف طولاني تر، بهتر است، زيرا اطلاعات بيشتري بدست می‌دهد.
star01.gifهم انگليسي آمريکايي و هم انگليسي بريتانيايي. ديکشنري شما بايد شامل هر دو نوع لغات آمريکايي و بريتانيايي باشد. همچنين، هر دو نوع تلفظ بايد در آن موجود باشد، زيرا هر دوي اينها در دنياي امروز کاربرد دارد.
star01.gifافعال چندتايي و اصطلاحات. ديکشنری‌هاي مخصوصي براي اينها وجود دارد، ولي هر ديکشنری‌اي بايد رايجترين افعال چندتايي و اصطلاحات را دربرگيرد.
star01.gifتصاوير. گاهي اوقات شما يک تصوير را بهتر از يک تعريف درک می‌کنيد. بعلاوه، يک تصوير می‌تواند به درک بهتر يک تعريف کمک شاياني کند.


چند تا و چه اندازه؟

داشتن حداقل دو ديکشنري ايده خوبي است: يک نوع بزرگ براي کار در خانه، و يک نوع کوچک (جيبي) براي حمل با خود. براي مثال، می‌توان ديکشنري کوچک را با خود به کلاسهاي زبان برد.

ايده بهتر آن است که دست کم دو ديکشنري بزرگ داشته باشيد. براي چه؟ خب، بخاطر جملات نمونه و مثالها. دو جمله نمونه از يکي، و چهارتا از دو تا بهتر است. با داشتن مثالهاي بيشتر، شما تصوير کاملتري از طرز کاربرد لغت خواهيد داشت و می‌توانيد مقصود خود را بيشتر و بهتر بيان نماييد
/ 0 نظر / 36 بازدید