به ياد داشته باشيد که يادگيري زبان انگليسي نيازمند عمل است

 ما اين را بارها گفته ايم. يک عمل کوچک از خواندن صدها مقاله قدرتمندتر است. بله، ما مي دانيم که انجام کارها حتي اگر براي ما مفيد باشند، خيلي سخت است. ما آدمها موجودات تنبلي هستيم. به همين دليل است که بسياري از مردم نمي توانند انگليسي را بخوبي صحبت کنند.

 هنوز، ما اميدواريم شما بتوانيد آنچه را که ما در روشهاي يادگيري زبان انگليسي خود راجع به آنها صحبت مي کنيم انجام بدهيد، نه اينکه فقط آنها را بخوانيد. شما تنها هنگامي به موفقيت خواهيد رسيد که چيزي را در زندگي خود تغيير دهيد.

 

     آن را رها نکنيد. از حالا شروع کنيد

/ 0 نظر / 23 بازدید